معرفی برندگان نوبل ادبیات

برندگان نوبل ادبیات
معرفي کتاب هاي ارهان پاموک

معرفي کتاب هاي ارهان پاموک

نويسنده کتاب هاي آقای جودت و پسران ، برف ، خانه ی خاموش ، زنی با موهای قرمز ، شوری در سر ، قلعه سفید ، کتاب سیاه ، موزه معصومیت ، نام من سرخ


معرفي کتاب هاي دوریس لسینگ

معرفي کتاب هاي دوریس لسینگ

نويسنده کتاب هاي اسیر خشکی ، بن در جهان ، تابستان پیش از تاریکی ، تروریست خوب ، دفتر یادداشت طلایی ، رهنمودهایی برای نزول در دوزخ ، شیرین ترین رویاها ، علف ها آواز می خوانند ، فرزند پنجم


معرفي کتاب هاي هاینریش بل

معرفي کتاب هاي هاینریش بل

نويسنده کتاب هاي آبروی از دست رفته کاترینا بلوم ، بیلیارد در ساعت نه و نیم ، پایان یک مأموریت ، سیمای زنی در میان جمع ، عقاید یک دلقک ، فرشته سکوت کرد ، قطار به موقع رسید ، میراث ، نان سال های جوانی


معرفي کتاب هاي آلبر کامو

معرفي کتاب هاي آلبر کامو

نويسنده کتاب هاي اسطوره سیزیف ، بیگانه ، حکومت نظامی (شهر بندان) ، دادگسترها ، سقوط ، طاعون ، کالیگولا ، مرد اول ، مرگ خوش


معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

نويسنده کتاب هاي افق ، تصادف شبانه ، خیابان بوتیک های خاموش ، در کافه ی جوانی گم شده ، سیرکی که می گذرد ، علف شبانه ، ماه عسل ، ویلای دلگیر


معرفي کتاب هاي ژوزه ساراماگو

معرفي کتاب هاي ژوزه ساراماگو

نويسنده کتاب هاي بینایی ، تاریخ محاصره لیسبون ، در ستایش مرگ ، سال مرگ ریکاردو ریش ، کوری ، نقاشی ، همزاد ، همه ی نام ها


معرفي کتاب هاي جان اشتاین بک

معرفي کتاب هاي جان اشتاین بک

نويسنده کتاب هاي اسب سرخ ، تورتیافلت ، خوشه های خشم ، زمستان ، سلطنت کوتاه پپن چهارم ، شرق بهشت ، مروارید


معرفي کتاب هاي کازوئو ایشی گورو

معرفي کتاب هاي کازوئو ایشی گورو

نويسنده کتاب هاي بازمانده ی روز ، تسلی ناپذیر ، غول مدفون ، منظر پریده رنگ تپه ها ، وقتی یتیم بودیم ، هرگز ترکم مکن ، هنرمندی از جهان شناور


معرفي کتاب هاي ارنست همینگوی

معرفي کتاب هاي ارنست همینگوی

نويسنده کتاب هاي آن سوی رودخانه، زیر درختان ، پیرمرد و دریا ، خورشید همچنان می دمد ، داشتن و نداشتن ، زنگ ها برای که به صدا درمی آید ، سیلاب های بهاری ، وداع با اسلحه


معرفي کتاب هاي گونتر گراس

معرفي کتاب هاي گونتر گراس

نويسنده کتاب هاي بر گام خرچنگ ، بی حسی موضعی ، سال های سگ ، شهر فرنگ ، طبل حلبی ، قرن من ، موش و گربه