معرفی برندگان نوبل ادبیات

برندگان نوبل ادبیات
معرفي کتاب هاي ماریو بارگاس یوسا

معرفي کتاب هاي ماریو بارگاس یوسا

نويسنده کتاب هاي تازه کارها ، جنگ آخرزمان ، چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟ ، راهی به سوی بهشت ، رویای سلت ، سال های سگی ، سور بز ، قصه گو ، قهرمان عصر ما ، گفتگو در کاتدرال ، ماهی در آب ، مرگ در آند ، نامه هایی به یک نویسنده جوان ، وسوسه ناممکن


معرفي کتاب هاي ژان پل سارتر

معرفي کتاب هاي ژان پل سارتر

نويسنده کتاب هاي تهوع ، دست های آلوده ، دوزخ ، زیبایی شناسی ، سن عقل ، کار از کار گذشت ، گوشه نشینان آلتونا ، مرده های بی کفن و دفن ، مگس ها ، هستی و نیستی


معرفي کتاب هاي آلیس مونرو

معرفي کتاب هاي آلیس مونرو

نويسنده کتاب هاي خوشبختی در راه است ، دره اتاوا ، دورنمای کاسل راک ، رگه های عجیب و غریب ، زندگی عزیز ، سرنوشت زنان و دختران ، عشق جایش تنگ است ، عشق زن خوب ، گریزپا ، می خواستم چیزی بهت بگم


معرفي کتاب هاي آلبر کامو

معرفي کتاب هاي آلبر کامو

نويسنده کتاب هاي اسطوره سیزیف ، بیگانه ، حکومت نظامی (شهر بندان) ، دادگسترها ، سقوط ، طاعون ، کالیگولا ، مرد اول ، مرگ خوش


معرفي کتاب هاي ساموئل بکت

معرفي کتاب هاي ساموئل بکت

نويسنده کتاب هاي آخر بازی ، در انتظار گودو ، مالون می میرد ، مالوی ، مجموعه آثار نمایشی بکت ، مرسیه و کامیه ، مرفی ، ننامیدنی ، وات


معرفي کتاب هاي هاینریش بل

معرفي کتاب هاي هاینریش بل

نويسنده کتاب هاي آبروی از دست رفته کاترینا بلوم ، بیلیارد در ساعت نه و نیم ، پایان یک مأموریت ، سیمای زنی در میان جمع ، عقاید یک دلقک ، فرشته سکوت کرد ، قطار به موقع رسید ، میراث ، نان سال های جوانی


معرفي کتاب هاي دوریس لسینگ

معرفي کتاب هاي دوریس لسینگ

نويسنده کتاب هاي اسیر خشکی ، بن در جهان ، تابستان پیش از تاریکی ، تروریست خوب ، دفتر یادداشت طلایی ، رهنمودهایی برای نزول در دوزخ ، شیرین ترین رویاها ، علف ها آواز می خوانند ، فرزند پنجم


معرفي کتاب هاي ارهان پاموک

معرفي کتاب هاي ارهان پاموک

نويسنده کتاب هاي آقای جودت و پسران ، برف ، خانه ی خاموش ، زنی با موهای قرمز ، شوری در سر ، قلعه سفید ، کتاب سیاه ، موزه معصومیت ، نام من سرخ


معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

نويسنده کتاب هاي افق ، تصادف شبانه ، خیابان بوتیک های خاموش ، در کافه ی جوانی گم شده ، سیرکی که می گذرد ، علف شبانه ، ماه عسل ، ویلای دلگیر


معرفي کتاب هاي ژوزه ساراماگو

معرفي کتاب هاي ژوزه ساراماگو

نويسنده کتاب هاي بینایی ، تاریخ محاصره لیسبون ، در ستایش مرگ ، سال مرگ ریکاردو ریش ، کوری ، نقاشی ، همزاد ، همه ی نام ها